in a maximal manner

listen to the pronunciation of in a maximal manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a maximal manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
maximally
azami ölçüde
الإنجليزية - الإنجليزية
maximally
in a manner
in a way, in a fashion
in a maximal manner

  الواصلة

  in a max·i·mal man·ner

  التركية النطق

  în ı mäksımıl mänır

  النطق

  /ən ə ˈmaksəməl ˈmanər/ /ɪn ə ˈmæksəməl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات