in a livid manner

listen to the pronunciation of in a livid manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a livid manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
lividly
soluk/mor bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
lividly
in a manner
in a way, in a fashion
in a livid manner

  الواصلة

  in a li·vid man·ner

  التركية النطق

  în ı lîvîd mänır

  النطق

  /ən ə ˈləvəd ˈmanər/ /ɪn ə ˈlɪvɪd ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  energy
المفضلات