in a hypnotic manner

listen to the pronunciation of in a hypnotic manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a hypnotic manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
hypnotically
hipnotik olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
hypnotically
in a manner
in a way, in a fashion
in a hypnotic manner

  الواصلة

  in a hyp·not·ic man·ner

  التركية النطق

  în ı hîpnätîk mänır

  النطق

  /ən ə həpˈnätək ˈmanər/ /ɪn ə hɪpˈnɑːtɪk ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات