in a hoary manner

listen to the pronunciation of in a hoary manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a hoary manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
hoarily
in a manner
in a way, in a fashion
in a hoary manner

  الواصلة

  in a hoa·ry man·ner

  التركية النطق

  în ı hôri mänır

  النطق

  /ən ə ˈhôrē ˈmanər/ /ɪn ə ˈhɔːriː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات