in a heartrending manner

listen to the pronunciation of in a heartrending manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a heartrending manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
heartrendingly
yürek parçalayarak
الإنجليزية - الإنجليزية
heartrendingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a heartrending manner
المفضلات