in a dispassionate manner

listen to the pronunciation of in a dispassionate manner
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
dispassionately
in a manner
in a way, in a fashion
in a dispassionate manner

  الواصلة

  in a dis·pas·sion·ate man·ner

  التركية النطق

  în ı dîspäşınıt mänır

  النطق

  /ən ə dəˈspasʜənət ˈmanər/ /ɪn ə dɪˈspæʃənət ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  exiguous
المفضلات