in a disorderly manner

listen to the pronunciation of in a disorderly manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a disorderly manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
disrulily
in a manner
in a way, in a fashion
in a disorderly manner

  الواصلة

  in a dis·or·der·ly man·ner

  التركية النطق

  în ı dîsôrdırli mänır

  النطق

  /ən ə dəsˈôrdərlē ˈmanər/ /ɪn ə dɪsˈɔːrdɜrliː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  maieutic
المفضلات