in a dishonorable manner

listen to the pronunciation of in a dishonorable manner
الإنجليزية - التركية
Bir onursuz bir şekilde
in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
dishonorably
in a manner
in a way, in a fashion
in a dishonorable manner

  الواصلة

  in a dis·hon·or·a·ble man·ner

  التركية النطق

  în ı dîsänırıbıl mänır

  النطق

  /ən ə dəsˈänərəbəl ˈmanər/ /ɪn ə dɪsˈɑːnɜrəbəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات