in a despotic manner

listen to the pronunciation of in a despotic manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a despotic manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
despotically
despotik şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
despotically
in a manner
in a way, in a fashion
in a despotic manner

  الواصلة

  in a des·pot·ic man·ner

  التركية النطق

  în ı dîspätîk mänır

  النطق

  /ən ə dəˈspätək ˈmanər/ /ɪn ə dɪˈspɑːtɪk ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات