in a commendable manner

listen to the pronunciation of in a commendable manner
الإنجليزية - التركية
övülmeye değer bir şekilde
commendably
övgüye değer şekilde
in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
commendably
in a manner
in a way, in a fashion
in a commendable manner

  الواصلة

  in a com·men·da·ble man·ner

  التركية النطق

  în ı kımendıbıl mänır

  النطق

  /ən ə kəˈmendəbəl ˈmanər/ /ɪn ə kəˈmɛndəbəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات