in a churlish manner

listen to the pronunciation of in a churlish manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a churlish manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
churlishly
kaba bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
churlishly
in a manner
in a way, in a fashion
in a churlish manner

  الواصلة

  in a churl·ish man·ner

  التركية النطق

  în ı çırlîş mänır

  النطق

  /ən ə ˈʧərləsʜ ˈmanər/ /ɪn ə ˈʧɜrlɪʃ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  ginglyform
المفضلات