in a careless and thoughtless manner

listen to the pronunciation of in a careless and thoughtless manner
الإنجليزية - الإنجليزية
unmindfully
in a careless and thoughtless manner

  الواصلة

  in a care·less and thought·less man·ner

  التركية النطق

  în ı kerlıs ınd thôtlıs mänır

  النطق

  /ən ə ˈkerləs ənd ˈᴛʜôtləs ˈmanər/ /ɪn ə ˈkɛrləs ənd ˈθɔːtləs ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات