in a blue funk

listen to the pronunciation of in a blue funk
الإنجليزية - التركية
mavi funk içinde
be in a blue funk
(deyim) korku içinde olmak
in a blue funk

  الواصلة

  in a Blue funk

  التركية النطق

  în ı blu fʌngk

  النطق

  /ən ə ˈblo͞o ˈfəɴɢk/ /ɪn ə ˈbluː ˈfʌŋk/

  كلمة اليوم

  languid
المفضلات