improper or wicked or immoral behavior

listen to the pronunciation of improper or wicked or immoral behavior
الإنجليزية - التركية

تعريف improper or wicked or immoral behavior في الإنجليزية التركية القاموس.

misbehaviour
{i} terbiyesizlik
misdeed
günah
misbehavior
yaramazlık

Anne babalar, yaramazlık yaptıkları için çocuklarını cezalandırıyorlar. - Parents punish their children for misbehavior.

misdeed
kötü davranış
misbehavior
{i} terbiyesizlik
misbehavior
{i} kötü davranış

Kötü davranışınla ilgili ne hesap verebilirsin? - What account can you give of your misbehavior?

misbehaviour
kötü davranış
misbehaviour
{i} yaramazlık
misbehaviour
i., İng., bak. misbehavior
misdeed
{i} kötülük
misdeed
(isim) kötü hareket, kötülük, suç
misdeed
kötü ve ahlaksızca hareket
misdeed
{i} kötü hareket
الإنجليزية - الإنجليزية
misbehaviour
misdeed
misbehavior
improper or wicked or immoral behavior

  الواصلة

  im·prop·er or wick·ed or im·mor·al be·ha·vior

  التركية النطق

  împräpır ır wîkıd ır îmôrıl bîheyvyır

  النطق

  /əmˈpräpər ər ˈwəkəd ər əˈmôrəl bəˈhāvyər/ /ɪmˈprɑːpɜr ɜr ˈwɪkəd ɜr ɪˈmɔːrəl bɪˈheɪvjɜr/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات