important pest of chrysanthemums

listen to the pronunciation of important pest of chrysanthemums
الإنجليزية - الإنجليزية
pale chrysanthemum aphid
important pest of chrysanthemums

  الواصلة

  im·por·tant Pest of chrysanthemums

  التركية النطق

  împôrtınt pest ıv krîsänthımımz

  النطق

  /əmˈpôrtənt ˈpest əv krəˈsanᴛʜəməmz/ /ɪmˈpɔːrtənt ˈpɛst əv krɪˈsænθəməmz/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات