ilke

listen to the pronunciation of ilke
التركية - الإنجليزية
principle

He sticks to his principles. - O, ilkelerine bağlıdır.

There is a fixed standard in the king's principles. - Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır.

(Ticaret) norm
principal
(Dilbilim) maxim
rule

Majority rule is a basic principle of democracy. - Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir.

precept
teaching
law
principle; element, basic unit; basis
principle; (a) fundamental, (an) essential
keynote
(Hukuk) basis, principle
canon
guideline
tenet
doctrine
basis
basic unit: Atomlar, cisimleri oluşturan ilkelerdir. Atoms are the basic units of which material things are composed
motto
cause

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

gospel
rudiments
ilke edinmek
make a point of
ilke olarak
in principle
ilke olarak
as a principle
ilke ile ilgili
principles related to
ilke ayarları
(Bilgisayar) policy settings
ilke
(Bilgisayar) open policy
ilke dosyası aç
(Bilgisayar) open policy file
ilke eşlemeleri
(Bilgisayar) policy mappings
ilke git
(Bilgisayar) go to first
ilke kararı
(Hukuk) resolution
ilke olarak
on principle
ilke yok
(Bilgisayar) no policy
ilkeler
{i} alphabet
ilkeler
(Bilgisayar) policies for
ilkeler
policies
ilkeler
abcs
temel ilke
fundamental

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution. - Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir.

Avrupa Parlamentosu İlke Kararı
(Hukuk) European Parliament Resolution
idari ilke ve uygulamalar
principles and practices
ilkeler
Abc
ilkeler
principles

There is a fixed standard in the king's principles. - Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır.

We hold the same principles. - Aynı ilkelere sahibiz.

sonraki ilke
(Bilgisayar) next policy
temel ilke
guiding rule
temel ilke
guiding principle
yeni ilke
(Bilgisayar) new policy
yerel ilke
(Bilgisayar) local policy
İlke
policy

That would violate our policy. - Bu bizim ilkelerimizi ihlal eder.

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

الإنجليزية - الإنجليزية
Same - Geoffrey Chaucer
Same
التركية - التركية
Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur
Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır
Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
Prensip
Temel bilgi
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner
Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç
Davranış kuralı
İLKE
(Osmanlı Dönemi) Bak: Unsur - Umde - Mebde
İlke
(Hukuk) UMDE
ilke
المفضلات