ile dışarı çık

listen to the pronunciation of ile dışarı çık
التركية - الإنجليزية
go out with

Tom didn't want Mary to go out with other guys. - Tom Mary'nin diğer çocuklar ile dışarı çıkmasını istemiyordu.

Tom's parents won't let him go out with Mary on school nights. - Tom'un ebeveynleri onun okul gecelerinde Mary ile dışarı çıkmasına izin vermeyecek.

ile dışarı çık
المفضلات