ihlâl etmek

listen to the pronunciation of ihlâl etmek
التركية - الإنجليزية
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

invade
derogate from
mar
contravene
(Kanun) impair
disturb
(Politika, Siyaset) abuse
to break, infringe, violate (a law, treaty, or agreement)
break

The judge found Scopes guilty of breaking the law. - Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu.

Don't be afraid to break the rules a little. - Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma.

to break to, to infringe, to violate, to contravene
trespass on
infringe
trespass upon
ruin
ihlal etme
(Ticaret) infringement
ihlâl etme
violation
ihlal etme
(Ticaret) annulment
ihlal etme
violating
ihlal etme
infringing
ihlal etme
transgression
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

I will never violate a law again. - Bir yasayı tekrar asla ihlal etmeyeceğim.

ihlal et
{f} violated

They believed it violated the laws of God. - Onun, Allah'ın yasalarını ihlal ettiğine inanıyorlardı.

This violated the rules of the police department. - Bu, polis departmanı kurallarını ihlal etti.

ihlal etme
violation
التركية - التركية
Bozmak, zarara uğratmak
ihlâl etmek
المفضلات