igrenç

listen to the pronunciation of igrenç
التركية - الإنجليزية

تعريف igrenç في التركية الإنجليزية القاموس.

iğrenç
disgusting

My roommate is so disgusting. - Oda arkadaşım çok iğrenç.

Her thick makeup is disgusting. - Onun koyu makyajı iğrençtir.

iğrenç
hideous

Don't say these hideous words again! - Bu iğrenç sözleri tekrar söyleme!

Some things get more hideous, when you clean them. - Bazı şeyler onları temizlediğin zaman daha iğrenç olur.

iğrenç
foul

There is a foul odor in the air. - Havada iğrenç bir koku var.

The dirty clothes left a foul odor in the air of the locker room. - Kirli giysiler soyunma odasının havasında iğrenç bir koku bıraktı.

iğrenç
repulsive

Smoking is a repulsive habit. - Sigara içmek iğrenç bir alışkanlıktır.

Do you find me repulsive? - Beni iğrenç buluyor musunuz?

iğrenç
dread
iğrenç
sickly
iğrenç
horrible
iğrenç
sick
iğrenç
yuck

It looks yucky to me. - O benim için iğrenç görünüyor.

It looks really yucky. - O gerçekten iğrenç görünüyor.

iğrenç
filthy

You filthy beast, get out of here! - Seni iğrenç canavar, buradan defol!

iğrenç
accursed
iğrenç
crying
iğrenç
accurst
iğrenç
disgusting, loathsome, repulsive, detestable, foul
iğrenç
disgusting, dirty, revolting, hateful, loathsome, repulsive, repugnant, repellent, foul, hideous, offensive, nasty, monstrous, abominable, abject, abhorrent, obnoxious
iğrenç
ghoulish
iğrenç
damned
iğrenç
execrable
iğrenç
dreadful
iğrenç
loathsome

War is a loathsome business. - Savaş iğrenç bir iştir.

Spiders are loathsome little creatures. - Örümcekler iğrenç küçük yaratıklardır.

iğrenç
sickening
iğrenç
abominable

I heard that footprints of an abominable snowman have been discovered in the Himalayas. - İğrenç bir kardan adamın ayak izlerinin Himalayalarda keşfedildiğini duydum.

I heard that footprints of an abominable snowman were found in the Himalayan mountains. - İğrenç bir kardan adamın ayak izlerinin Himalaya dağlarında bulunduğunu duydum.

iğrenç
damn
iğrenç
cloying

Ana's boyfriend is so cloying. He's always trying to kiss her and hold her hand. - Ana'nın erkek arkadaşı çok iğrenç. O her zaman onu öpmeye ve onun elini tutmaya çalışıyor.

iğrenç
detestable
iğrenç
distasteful
iğrenç
dirty

I don't like dirty jokes. - İğrenç şakalardan hoşlanmıyorum.

He tells dirty jokes even to children. - Çocuklara bile iğrenç fıkralar anlatır.

iğrenç
frightful
iğrenç
abhorrent

Such an idea is abhorrent to her. - Böyle bir fikir onun için iğrenç.

iğrenç
obscene
iğrenç
grisly
iğrenç
{s} repugnant

It's morally repugnant. - Bu ahlaken iğrençtir.

iğrenç
{s} vile

Wisdom and goodness to the vile seem vile. - Alçak için bilgelik ve iyilik iğrenç görünüyor.

iğrenç
{s} rancid
iğrenç
abject
iğrenç
icky
iğrenç
scum
iğrenç
disgust

I think it's disgusting. - Bunun iğrenç olduğunu düşünüyorum.

My roommate is so disgusting. - Oda arkadaşım çok iğrenç.

iğrenç
gross

Rat whiskers are gross. - Sıçan bıyıkları iğrençtir.

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç!

iğrenç
sordid
iğrenç
infamous
iğrenç
revolting

You're really revolting! - Sen gerçekten iğrençsin!

iğrenç
scurvy
iğrenç
morbid
iğrenç
hateful

I can't believe that Tom said such hateful things about Mary. - Tom'un Mary hakkında böylesine iğrenç şeyler söylediğine inanamıyorum.

iğrenç
pestiferous
iğrenç
poisonous
iğrenç
horrid
iğrenç
fulsome
iğrenç
nasty

His nasty face doesn't scare me even a bit. - Onun iğrenç yüzü beni biraz bile korkutmadı.

He is not such a nasty fellow as you think. - O, sandığın gibi iğrenç adam değil.

iğrenç
grotty
iğrenç
noisome
iğrenç
ugly

I'm afraid of cockroaches, because they are disgusting and ugly. - Hamam böceklerinden korkuyorum çünkü onlar iğrenç ve çirkinler.

iğrenç
offensive

Your jokes were offensive. - Tom'un fıkraları iğrenç.

His jokes are offensive. - Onun şakaları iğrenç.

iğrenç
monstrous
iğrenç
repellent
iğrenç
heinous

Tom was the victim of a heinous crime. - Tom iğrenç bir suçun kurbanıydı.

Sami might have committed this heinous act. - Sami bu iğrenç eylemi işlemiş olabilirdi.

iğrenç
the sickest
iğrenç
{s} infernal
iğrenç
abhor

Such an idea is abhorrent to her. - Böyle bir fikir onun için iğrenç.

iğrenç
{s} scummy
iğrenç
{s} stinking
iğrenç
god awful
iğrenç
{s} slimy
iğrenç
{s} hateable
iğrenç
{s} grievous
iğrenç
{s} rank
iğrenç
{s} yucky

It looks yucky to me. - O benim için iğrenç görünüyor.

It looks really yucky. - O gerçekten iğrenç görünüyor.

iğrenç
{s} mawkish
iğrenç
{s} squirmy
iğrenç
{s} odious
iğrenç
{s} shocking

I wish I could say this was shocking. - Keşke bunun iğrenç olduğunu söyleyebilsem.

iğrenç
filth

You filthy beast, get out of here! - Seni iğrenç canavar, buradan defol!

iğrenç
gruesome
iğrenç
ghastly
iğrenç
foulness
iğrenç
{s} villainous
iğrenç
detest
iğrenç
{s} putrid

A putrid smell came up out of the hole in the ground. - Yerdeki delikten iğrenç bir koku çıktı.

iğrenç
{s} mangy
iğrenç
{s} nauseous

I'm feeling nauseous. - Ben iğrenç hissediyorum.

She's just a bit nauseous. - O sadece biraz iğrenç.

iğrenç
{s} lousy

It made me feel lousy. - Bu beni iğrenç hissettirdi.

iğrenç
{s} obnoxious

Tom was rude and obnoxious. - Tom kaba ve iğrençti.

Tom never used to be so obnoxious. - Tom hiç bu kadar iğrenç olmadı.

iğrenç tip
toad
iğrenç bir biçimde
frightfully
iğrenç derecede imalı
fruity
iğrenç herif
pig
iğrenç iş
nasty business
iğrenç kimse
horror
iğrenç kokan kimse
stinker
iğrenç kokan kimse
stinkard
iğrenç kokmak
stink
iğrenç olmak
stink
iğrenç sözler
slop
iğrenç tip
stinkpot
iğrenç tip
jerk
iğrenç tip
insect
iğrenç yemek
swill
iğrenç şekilde
revoltingly
iğrenç şekilde
odiously
iğrenç şekilde
foully
iğrenç şekilde
nastily
iğrenç şey
sickener
iğrenç şey
stinker
iğrenç şey
aversion
'apşto'sınt iğrenç
'Apşto'sınt disgusting
salak ya da iğrenç kişi
shmo
çok iğrenç
It's disgusting
التركية - التركية

تعريف igrenç في التركية التركية القاموس.

iğrenç
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh: "Yazık, güzelleşmek istiyorsunuz, hâlbuki iğrenç kılıklara giriyorsunuz."- P. Safa
iğrenç
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
İğrenç
müstekreh
igrenç
المفضلات