idiom or mode of expression taken from or characteristic of latin

listen to the pronunciation of idiom or mode of expression taken from or characteristic of latin
الإنجليزية - التركية

تعريف idiom or mode of expression taken from or characteristic of latin في الإنجليزية التركية القاموس.

Latinism
(isim) Latince deyim
Latinism
{i} Latince deyim
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} Latinism
idiom or mode of expression taken from or characteristic of latin

  الواصلة

  id·i·om or mode of ex·pres·sion tak·en from or char·ac·ter·is·tic of Lat·in

  التركية النطق

  îdiım ır mōd ıv îkspreşın teykın fırm ır kerıktırîstîk ıv lätın

  النطق

  /ˈədēəm ər ˈmōd əv əkˈspresʜən ˈtākən fərm ər ˌkerəktərˈəstək əv ˈlatən/ /ˈɪdiːəm ɜr ˈmoʊd əv ɪkˈsprɛʃən ˈteɪkən fɜrm ɜr ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk əv ˈlætən/

  كلمة اليوم

  scacchic
المفضلات