i̇ntikam almak

listen to the pronunciation of i̇ntikam almak
التركية - الإنجليزية
get revenge
intikam almak
revenge

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

I will do whatever it takes to have my revenge. - Ben intikam almak için ne gerekiyorsa yapacağım.

intikam almak
(Dilbilim) revenge on

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

intikam almak
get even with
intikam almak
retaliate
intikam almak
(Dilbilim) revenge upon
intikam almak
revenge oneself on
intikam almak
Take revenge

So I will find a way to take revenge against you. - Bu yüzden sana karşı intikam almak için bir yol bulacağım.

intikam almak
take vengeance on
intikam almak
wreak vengeance on smb
intikam almak
take vengeance upon
intikam almak
to take revenge (on sb), to get back at sb
intikam almak
to get revenge, take revenge
intikam almak
revenge oneself on smb
intikam almak
be avenged
intikam almak
avenge oneself
intikam al
{f} revenge

I will do whatever it takes to have my revenge. - Ben intikam almak için ne gerekiyorsa yapacağım.

It's time I got revenge. Now I will kill you! - Bu, İntikam aldığım zaman. Şimdi seni öldüreceğim!

intikam al
avenge
intikam alma
revenge
intikam almak
take vengeance on/upon
birinden intikam almak
avenge upon
intikam alma
avenging
intikam almak
put it across smb
intikam vb almak
wreak
i̇ntikam almak
المفضلات