i̇nti̇kam

listen to the pronunciation of i̇nti̇kam
التركية - الإنجليزية

تعريف i̇nti̇kam في التركية الإنجليزية القاموس.

intikam
vengeance

Fadil had a right to get vengeance. - Fadıl'ın intikam almaya hakkı vardı.

She wanted desperately to get her vengeance. - Umutsuzca intikamını almak istedi.

intikam almak
revenge

So I will find a way to take revenge against you. - Bu yüzden sana karşı intikam almak için bir yol bulacağım.

I will do whatever it takes to have my revenge. - Ben intikam almak için ne gerekiyorsa yapacağım.

intikam
{i} revenge

Philosophy is the art of taking revenge on reality. - Felsefe, hakikatten intikam alma sanatıdır.

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

intikam
avengement
intikam
retaliation
intikam
reprisal
intikam
revenge oneself on
intikam
revelation
intikam
payoff
intikam
revenge, vengeance, reprisal
intikam
vindication
intikam
nemesis
intikam
retribution

Justice demands retribution! - Adalet intikam talep ediyor.

Sami started planning retribution. - Sami intikam planlamaya başladı.

intikam almak
(Dilbilim) revenge on

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

intikam almak
revenge oneself on
intikam almak
(Dilbilim) revenge upon
intikam almak
get even with
intikam almak
retaliate
intikam meleği
angel of vengeance
intikam peşinde olan
vengeful
intikam tanrıçası
nemesis
intikam
the revenge
intikam alma
revenge
intikam almak
Take revenge

So I will find a way to take revenge against you. - Bu yüzden sana karşı intikam almak için bir yol bulacağım.

birinden intikam almak
avenge upon
intikam alarak
retaliatingly
intikam alma
avenging
intikam almak
wreak vengeance on smb
intikam almak
take vengeance upon
intikam almak
to take revenge (on sb), to get back at sb
intikam almak
take vengeance on
intikam almak
revenge oneself on smb
intikam almak
avenge oneself
intikam almak
to get revenge, take revenge
intikam almak
be avenged
intikam beslemek
have desire for revenge
intikam besleyerek
avengingly
intikam güden
vindictive
intikam hırsı
revenge
intikam hırsının esiri olmuş
revanchist
intikam meleği
avenging angel
intikam peşinde olmak
be in search of revenge
intikam refleksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) accommodation reflex
intikam vb almak
wreak
intikam yüzünden
out of revenge
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak
intikam
Öç: "Bunun intikamının şimdi, tek gözüyle kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu."- R. H. Karay
intikam
Öç
intikam
sar
i̇nti̇kam
المفضلات