i̇lke

listen to the pronunciation of i̇lke
التركية - الإنجليزية
policy

That would violate our policy. - Bu bizim ilkelerimizi ihlal eder.

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

ilke
principle

You must act according to your principles. - İlkelerine göre hareket etmelisin.

Hope, not fear, is the creative principle in human affairs. - Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir.

ilke
precept
ilke
principal
ilke
(Dilbilim) maxim
ilke
rule

Majority rule is a basic principle of democracy. - Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir.

ilke
teaching
ilke
(Ticaret) norm
ilke
canon
ilke
(Hukuk) basis, principle
ilke
principle; (a) fundamental, (an) essential
ilke
keynote
ilke
law
ilke
guideline
ilke
tenet
ilke
principle; element, basic unit; basis
ilke
basic unit: Atomlar, cisimleri oluşturan ilkelerdir. Atoms are the basic units of which material things are composed
ilke
basis
ilke
doctrine
ilke
motto
ilkeler
{i} alphabet
ilke edinmek
make a point of
ilke olarak
in principle
ilke olarak
as a principle
ilkeler
abcs
ilkeler
policies
ilkeler
(Bilgisayar) policies for
temel ilke
fundamental

The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution. - Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir.

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

ilke
cause

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

ilke
gospel
ilke
rudiments
ilke ile ilgili
principles related to
Avrupa Parlamentosu İlke Kararı
(Hukuk) European Parliament Resolution
idari ilke ve uygulamalar
principles and practices
ilke ayarları
(Bilgisayar) policy settings
ilke aç
(Bilgisayar) open policy
ilke dosyası aç
(Bilgisayar) open policy file
ilke eşlemeleri
(Bilgisayar) policy mappings
ilke git
(Bilgisayar) go to first
ilke kararı
(Hukuk) resolution
ilke olarak
on principle
ilke yok
(Bilgisayar) no policy
ilkeler
principles

There is a fixed standard in the king's principles. - Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır.

We hold the same principles. - Aynı ilkelere sahibiz.

ilkeler
{i} Abc
sonraki ilke
(Bilgisayar) next policy
temel ilke
guiding principle
temel ilke
guiding rule
yeni ilke
(Bilgisayar) new policy
yerel ilke
(Bilgisayar) local policy
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف i̇lke في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

ilke
Same - Geoffrey Chaucer
ilke
Same
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Bak: Unsur - Umde - Mebde
(Hukuk) UMDE
ilke
Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur
ilke
Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır
ilke
Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip
ilke
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
ilke
Prensip
ilke
Temel bilgi
ilke
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner
ilke
Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç
ilke
Davranış kuralı
i̇lke
المفضلات