i̇çinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane

listen to the pronunciation of i̇çinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
التركية - التركية
tapınak
i̇çinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane

    الواصلة

    i̇·çin·de tan·rı·ya kul·luk e·di·len, ta·pı·nı·lan ya·pı, ma·bet, i·ba·det·ha·ne

    كلمة اليوم

    jubilee
المفضلات