iştira

listen to the pronunciation of iştira
التركية - الإنجليزية
(Ticaret) negotiation
(Ticaret) purchasing
(Kanun,Sigorta) surrender
belgeli iştira senedi
(Ticaret) negotiating documentary bill
iskonto ve iştira senetleri
(Ticaret) discount loans
التركية - التركية
Satın alma
İŞTİRA
(Osmanlı Dönemi) Satın almak. Mübayaa etmek
İştira Değeri
Satın Alma (İştira) Değeri: Hayat sigortalarında, sigortalının poliçenin bağıtlanmasından belirli bir süre sonra poliçeyi feshederek, daha önce ödediği primler ile bunlara ilişkin gelir payından geri alabileceği bölümü
iştira etmek
Satın almak
iştira
المفضلات