işgal etmek

listen to the pronunciation of işgal etmek
التركية - الإنجليزية
occupy

The settlers are the most peaceful people in the world. They cross thousands of miles to occupy a land that doesn't belong to them and they never kill anyone if they're not a savage native. - Göçmenler dünyadaki en huzurlu insanlardır. Onlara ait olmayan bir toprağı işgal etmek için binlerce mil geçerler ve eğer vahşi yerli değillerse kimseyi öldürmezler.

1. to keep (someone) busy, occupy. 2. to occupy, take up (space). 3. to divert (someone) from his work. 4. to occupy, hold by force, take over
a) to occupy, to take over b) to distract c) to keep busy
(Hukuk) to occupy

The settlers are the most peaceful people in the world. They cross thousands of miles to occupy a land that doesn't belong to them and they never kill anyone if they're not a savage native. - Göçmenler dünyadaki en huzurlu insanlardır. Onlara ait olmayan bir toprağı işgal etmek için binlerce mil geçerler ve eğer vahşi yerli değillerse kimseyi öldürmezler.

hold down
take up
absorb
işgal etme
holddown
yolu işgal etmek
hog the road
yolu işgal etmek
hog
التركية - التركية
Uğraştırmak
Bir yeri ele geçirmek
İşten alıkoymak, oyalamak
İşgal etmek
tutmak
işgal etmek
المفضلات