i'm sorry to discomfort you

listen to the pronunciation of i'm sorry to discomfort you
الإنجليزية - التركية
sana da zahmet oldu
zahmet oldu
i'm sorry to discomfort you

  الواصلة

  I'm sor·ry to dis·com·fort you

  التركية النطق

  aym säri tı dîskʌmfırt yu

  النطق

  /ˈīm ˈsärē tə dəsˈkəmfərt ˈyo͞o/ /ˈaɪm ˈsɑːriː tə dɪsˈkʌmfɜrt ˈjuː/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات