hususi

listen to the pronunciation of hususi
التركية - الإنجليزية
especial
special, particular, characteristic, distinctive
private, personal; privately owned
(Konuşma Dili) privately owned automobile
special " özel; particular" " özel; private, personal" özel
esoteric
single
very
proprietary
hususi anlaşma
(Askeri) special agreement
hususi avarya
(Kanun) particular average
hususi olarak
(Kanun) in particular
hususi acentalık
(Ticaret) particular agency
hususi af kanunu
(Kanun) pardon law
hususi bir çekilde
esoterically
hususi ceza kanunu
(Kanun) special criminal law
hususi ciro
(Ticaret) special indorsement
hususi depolama
(Politika, Siyaset) private storage
hususi hayatın gizliliği
(Kanun) privacy of individual life
hususi hile defi
(Latin) exceptio doli specialis
hususi hukuk
private law
hususi kanun
(Kanun) special law
hususi kundak
(Askeri) disappearing carriage
hususi mahkeme
provisional court
hususi muhakeme usulleri
(Kanun) special procedures of trial
hususi mukavele şartları
special conditions of contract
hususi muvafakat
(Kanun) special approval
hususi mülkiyet
(Kanun) private ownership
hususi prim
(Ticaret) special premium
hususi risk
(Kanun) assigned risk
hususi suç
(Latin) delictum privatum
hususi teşebbüs
(Ticaret) private enterprise
hususi top kundağı
(Askeri) disappearing gun carriage
hususi varaka
(Kanun) private document
hususi vekaletname
(Ticaret) specific power of attorney
hususi vekaletname
(Ticaret) particular power
hususi vekaletname
(Kanun,Ticaret) special power of attorney
hususi vekil
(Kanun) special proxy
hususi vekil
(Ticaret) private attorney
hususi çimento
special cement
hususi çıkara dair dava
(Latin) actio privatae
hususi şikayet davası talebi
(Kanun) civil claim
التركية - التركية
Özel
Özel: "Yürümek arzusundan başka bir hususi niyetim yoktu."- S. F. Abasıyanık. Özel olarak, özel bir biçimde: "Annemle babam dört gün içinde üç defa hususi konuştular."- A. Gündüz
Özel olarak, özel bir biçimde
HUSUSÎ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeye aid olan. Herkese âid olmayan
hususi
المفضلات