how much strain a material will take before it breaks

listen to the pronunciation of how much strain a material will take before it breaks
الإنجليزية - التركية

تعريف how much strain a material will take before it breaks في الإنجليزية التركية القاموس.

ductility
(Mekanik) süreklilik
ductility
(Askeri) kırılganlık
ductility
düktilite
ductility
süneklik
ductility
yumuşaklık
ductility
(Tekstil) süneklik Açıklama: Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğidir
ductility
{i} uysallık
الإنجليزية - الإنجليزية
ductility
how much strain a material will take before it breaks

  الواصلة

  how much strain a ma·te·ri·al will take be·fore it breaks

  التركية النطق

  hau mʌç streyn ı mıtîriıl wıl teyk bîfôr ît breyks

  النطق

  /ˈhou ˈməʧ ˈstrān ə məˈtərēəl wəl ˈtāk bəˈfôr ət ˈbrāks/ /ˈhaʊ ˈmʌʧ ˈstreɪn ə məˈtɪriːəl wəl ˈteɪk bɪˈfɔːr ɪt ˈbreɪks/

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات