horrifying and astonishing

listen to the pronunciation of horrifying and astonishing
الإنجليزية - التركية

تعريف horrifying and astonishing في الإنجليزية التركية القاموس.

appalling
{s} korkunç

O, korkunç şeyler söylüyor. - He says appalling things.

Sami bu kadar korkunç şekilde ölmeyi hak etmedi. - Sami didn't deserve to die in this appalling way.

appalling
dehşete düşüren
appalling
ürkünç
appalling
rezil
appalling
{s} dehşet verici

Çevrenin tahribi dehşet vericidir. - The destruction of the environment is appalling.

appalling
{s} berbat
appalling
{s} k.dili. çok kötü, berbat
appalling
{s} müthiş
appalling
{f} dehşete düş: prep.dehşetle,ürkünç
appalling
rezalet
appalling
derinden sars
الإنجليزية - الإنجليزية
appalling
horrifying and astonishing

  الواصلة

  hor·ri·fy·ing and as·ton·ish·ing

  التركية النطق

  hôrıfayîng ınd ıstänîşîng

  النطق

  /ˈhôrəˌfīəɴɢ ənd əˈstänəsʜəɴɢ/ /ˈhɔːrəˌfaɪɪŋ ənd əˈstɑːnɪʃɪŋ/

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات