hold up to ridicule

listen to the pronunciation of hold up to ridicule
الإنجليزية - التركية
(deyim) alay konusu etmek
hold up to ridicule

  الواصلة

  hold up to rid·i·cule

  التركية النطق

  hōld ʌp tı rîdıkyul

  النطق

  /ˈhōld ˈəp tə ˈrədəˌkyo͞ol/ /ˈhoʊld ˈʌp tə ˈrɪdəˌkjuːl/

  كلمة اليوم

  hors de combat
المفضلات