hoary golden bush

listen to the pronunciation of hoary golden bush
الإنجليزية - الإنجليزية
western American shrubs having white felted foliage and yellow flowers that become red-purple
hoary golden bush

  الواصلة

  hoa·ry gold·en Bush

  التركية النطق

  hôri gōldın bûş

  النطق

  /ˈhôrē ˈgōldən ˈbo͝osʜ/ /ˈhɔːriː ˈɡoʊldən ˈbʊʃ/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات