hitch one's wagon to a star

listen to the pronunciation of hitch one's wagon to a star
الإنجليزية - التركية
(deyim) gözü yükseklerde olmak
hitch one's waggon to a star
gözü yükseklerde olmak
hitch one's wagon to a star

  الواصلة

  hitch one's Wag·on to a star

  التركية النطق

  hîç wʌnz wägın tı ı stär

  النطق

  /ˈhəʧ ˈwənz ˈwagən tə ə ˈstär/ /ˈhɪʧ ˈwʌnz ˈwæɡən tə ə ˈstɑːr/

  كلمة اليوم

  jericho
المفضلات