hipermetrop

listen to the pronunciation of hipermetrop
التركية - الإنجليزية
far-sighted
(Tıp) hypermetrope
(Tıp) far sighted
(Tıp) hypermetropia
hypermetropic
farsighted

I'm getting farsighted as I get older. - Yaşlandıkça hipermetrop oluyorum.

longsighted, far-sighted, hypermetropic
hyperopic
longsighted
التركية - التركية
Gözleri böyle olan (kimse)
Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için, yakını iyi göremeyen (göz)
Yakını iyi göremeyen
hipermetrop
المفضلات