hence, to become due, as a note

listen to the pronunciation of hence, to become due, as a note
الإنجليزية - التركية

تعريف hence, to become due, as a note في الإنجليزية التركية القاموس.

mature
olgun

Kızlar erkeklerden daha hızlı olgunlaşırlar. - Girls mature faster than boys.

Bir çocuk, olgun bir insan değildir. - A child is not a mature person.

mature
(Tıp) Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun
mature
{s} kemâle ermiş
mature
pişirmek
mature
reşit
mature
pişmek
mature
{f} olgunlaş

Büyümelisin ve biraz olgunlaşmalısın. - You need to grow up and mature a bit.

Bu portakallar hızlı olgunlaşır. - These oranges mature fast.

mature
(peynir/vb.) olmuş
mature
Mütekâmil
mature
olgunlaş/olgunlaştır
mature
mantıklı
mature
{s} vadesi gelmiş, vadesi dolmuş
mature
(sıfat) olgun, kemâle ermiş, ergin, tamam, vadesi gelmiş
mature
{s} ergin
mature
mature de liberation iyi ve uzun düşünme
mature
{f} olgunlaşmak; olgunlaştırmak
mature
vade
mature
kemale ermek
mature
matür,v.olgunlaş: adj.olgun
الإنجليزية - الإنجليزية
mature
hence, to become due, as a note
المفضلات