hemfikir

listen to the pronunciation of hemfikir
التركية - الإنجليزية
unanimous
agreeable
agreed

No one agreed with him. - Hiç kimse onunla hemfikir değildi.

Tom and Mary agreed never to talk about the incident. - Tom ve Mary olay hakkında hiç konuşmamakta hemfikir oldular.

of the same opinion, like-minded, agreeable
like-minded, of the same mind (as), of the same opinion (as)
like minded
likeminded
hemfikir olmak
agree
hemfikir olmak
be in agreement
hemfikir olmak
be of the same mind
hemfikir olmamak
dissent
hemfikir olmamak
disagree
hemfikir olmak
concur
hemfikir olmak
to agree, to be in agreement
hemfikir olmak
agree with
hemfikir olmak
be of one mind
hemfikir olmayan
nonacceding
التركية - التركية
Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş
hoydaş
hemfikir
المفضلات