held in trust; as, trust property; trustmoney

listen to the pronunciation of held in trust; as, trust property; trustmoney
الإنجليزية - التركية

تعريف held in trust; as, trust property; trustmoney في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Tüm yapabileceğiniz birbirinize güvenmektir. - All you can do is trust one another.

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust
held in trust; as, trust property; trustmoney
المفضلات