hekimlikte uyuza karşı kullanılan çiçekli bitki, kum otu (scabiosa rotata)

listen to the pronunciation of hekimlikte uyuza karşı kullanılan çiçekli bitki, kum otu (scabiosa rotata)
التركية - التركية
uyuz otu
hekimlikte uyuza karşı kullanılan çiçekli bitki, kum otu (scabiosa rotata)

    الواصلة

    he·kim·lik·te u·yu·za kar·şı kul·la·nı·lan çi·çek·li bit·ki, kum o·tu (sca·bi·o·sa ro·ta·ta)

    كلمة اليوم

    paparazzo
المفضلات