hedefleme

listen to the pronunciation of hedefleme
التركية - الإنجليزية
outlook
aim

It is wrong to aim at fame only. - Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır.

(Telekom) pointing
{i} targeting
hedeflemek
aim

It is wrong to aim at fame only. - Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır.

hedeflemek
aim at

It is wrong to aim at fame only. - Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır.

hedeflemek
home
hedeflemek
target
hedefle
{f} project
hedefle
{f} targeting

Our city police have a new campaign targeting drunken driving. - Bizim şehir polisinin sarhoş sürücüleri hedefleyen yeni bir kampanyası var.

hedefle
{f} aim

It is wrong to aim at fame only. - Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır.

We must always aim high. - Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız.

hedefle
{f} targeted

Facebook makes money by selling targeted advertising. - Facebook hedeflenmiş reklam satarak para kazanır.

hedefle
{f} projected
Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme; amfibi görev kuvveti; Alkol, Tütün
(Askeri) Advanced Targeting FLIR; amphibious task force; Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (TREAS)
Müşterek Hedefleme Otomasyon İdare Grubu
(Askeri) Joint Targeting Automation Steering Group
hedeflemek
take aim at
hedeflemek
(Hukuk) targeted
hedeflemek
{f} intend
hedeflemek
have in one's sights
hedeflemek
to aim to (do something)
hedeflemek
{f} sight
hedeflemek
zero in on
hedeflemek
work up
hedeflemek
to aim (at)
merkezi hedefleme destek kadrosu
(Askeri) central targeting support staff
mükemmel hedefleme
(Ticaret) perfect targeting
müşterek hedefleme koordinasyon kurulu
(Askeri) joint targeting coordination board
müşterek rehberlik, paylaştırma ve hedefleme
(Askeri) joint guidance, apportionment, and targeting
optimum hedefleme
(Ticaret) optimal targeting
rehberlik, paylaştırma ve hedefleme kurulu
(Askeri) guidance, apportionment, and targeting board
التركية - التركية
Hedeflemek işi
hedeflemek
Hedef yapmak
hedefleme
المفضلات