heat of dissociation

listen to the pronunciation of heat of dissociation
الإنجليزية - التركية
ayrışma sıcaklığı
ayrışma ısısı
الإنجليزية - الإنجليزية
the heat required for a fluid substance to break up into simpler constituents
heat of dissociation

  الواصلة

  heat of dis·so·ci·a·tion

  التركية النطق

  hit ıv dîsōsieyşın

  النطق

  /ˈhēt əv dəˌsōsēˈāsʜən/ /ˈhiːt əv dɪˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات