heart's to one's heart's content

listen to the pronunciation of heart's to one's heart's content
الإنجليزية - التركية
doya doya
to one's heart's
doya doya, kana kana
heart's to one's heart's content

  الواصلة

  heart's to one's heart's con·tent

  التركية النطق

  härts tı wʌnz härts kıntent

  النطق

  /ˈhärts tə ˈwənz ˈhärts kənˈtent/ /ˈhɑːrts tə ˈwʌnz ˈhɑːrts kənˈtɛnt/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات