hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek

listen to the pronunciation of hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek
التركية - التركية
eğitmek
hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek

    الواصلة

    hay·va·nı is·te·ni·len dav·ra·nış·la·rı ya·pa·bi·le·cek bi·çim·de ye·tiş·tir·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    paparazzo
المفضلات