hayal kurmak

listen to the pronunciation of hayal kurmak
التركية - الإنجليزية
dream
imagine
day dream
fantasise
build castles in the air
woolgather
Dream, build castles in the air, daydream
to dream, to build castles in the air, to daydream
fancy
to dream dreams, build castles in the air
daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

throw one's cap over the windmill
daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

hayal kurma
flight of fancy
hayal kur
{f} fancied
hayal kur
{f} daydream

I daydreamed all day. - Bütün gün hayal kurdum.

I waste a lot of time daydreaming. - Hayal kurarak bir sürü zamanı boşa harcarım.

hayal kurma
escapism
hayal kurma
escapist
hayal kurma
woolgathering
hayal kurma
wool gathering
hayal kurmak
المفضلات