having respect to; regardful

listen to the pronunciation of having respect to; regardful
الإنجليزية - التركية

تعريف having respect to; regardful في الإنجليزية التركية القاموس.

considerate
{s} düşünceli

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

considerate
hürmetkar

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

Herkes senin kadar hürmetkar değil. - Not everyone is as considerate as you.

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

Ailene daha saygılı olmalısın. - You should be more considerate of your parents.

considerate
{s} nazik
الإنجليزية - الإنجليزية
considerate
having respect to; regardful
المفضلات