having power or tending to form

listen to the pronunciation of having power or tending to form
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} formative
having power or tending to form

  الواصلة

  ha·ving po·wer or tending to form

  التركية النطق

  hävîng pauır ır tendîng tı fôrm

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ˈpouər ər ˈtendəɴɢ tə ˈfôrm/ /ˈhævɪŋ ˈpaʊɜr ɜr ˈtɛndɪŋ tə ˈfɔːrm/
المفضلات