having more than a trace amount of alcohol in its contents

listen to the pronunciation of having more than a trace amount of alcohol in its contents
الإنجليزية - التركية

تعريف having more than a trace amount of alcohol in its contents في الإنجليزية التركية القاموس.

alcoholic
alkol içeren
alcoholic
{s} alkol

Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler. - Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.

Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim. - I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius.

alcoholic
{s} alkollü

Tom alkollü içkileri hiç içmez. - Tom doesn't drink alcoholic drinks at all.

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

alcoholic
{i} alkolik

Babası bir alkolikti. - His father was an alcoholic.

Tom'un alkolik olan bir karısı var. - Tom has a wife who's an alcoholic.

alcoholic
{i} ayyaş
alcoholic
(Tekstil) alkolik ( alkollu )
الإنجليزية - الإنجليزية
alcoholic

The oysters were sour, and excessively alcoholic.

having more than a trace amount of alcohol in its contents

  الواصلة

  ha·ving more than a trace a·mount of al·co·hol in its contents

  التركية النطق

  hävîng môr dhın ı treys ımaunt ıv älkıhäl în îts kıntents

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ˈmôr ᴛʜən ə ˈtrās əˈmount əv ˈalkəˌhäl ən əts kənˈtents/ /ˈhævɪŋ ˈmɔːr ðən ə ˈtreɪs əˈmaʊnt əv ˈælkəˌhɑːl ɪn ɪts kənˈtɛnts/

  كلمة اليوم

  nemesis
المفضلات