having jurisdiction or authority over a particular issue or question

listen to the pronunciation of having jurisdiction or authority over a particular issue or question
الإنجليزية - التركية

تعريف having jurisdiction or authority over a particular issue or question في الإنجليزية التركية القاموس.

competent
{s} ehil
competent
işin ehli

Ofis işin ehli insanlarla dolu. - The office is full of competent people.

Tom işin ehli görünüyordu. - Tom seemed competent.

competent
yetkili

Bana çok yetkili bir kişi olduğun söylendi. - I've been told that you're a very competent person.

Yeni garson çok daha yetkili olmalıdır. - The new waiter should be much more competent.

competent
{s} yeterli
competent
{s} yeterli, ehil; yetenekli; işin üstesinden gelebilen
competent
erbab
competent
işi bilen
competent
(Jeoloji) dayanımlı
competent
iktidarlı
competent
(Jeoloji) sağlam
competent
usta

Biz son derece ustayız. - We are extremely competent.

competent
becerili
competent
çok iyi
competent
yetenekli

Tom oldukça yetenekli. - Tom is quite competent.

İki ya da üç tane oldukça yetenekli asistanı vardı. - He had two or three rather competent assistants.

competent
kabiliyetli
competent
{s} yasal
competent
işinin ehli olan
الإنجليزية - الإنجليزية
competent

judicial authority having competent jurisdiction.

having jurisdiction or authority over a particular issue or question

  الواصلة

  ha·ving ju·ris·dic·tion or au·tho·ri·ty over a par·ti·cu·lar is·sue or ques·tion

  التركية النطق

  hävîng cûrısdîkşın ır ıthôrıti ōvır ı pırtîkyılır îşu ır kwesçın

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ˌʤo͝orəsˈdəksʜən ər əˈᴛʜôrətē ˈōvər ə pərˈtəkyələr ˈəsʜo͞o ər ˈkwesʧən/ /ˈhævɪŋ ˌʤʊrəsˈdɪkʃən ɜr əˈθɔːrətiː ˈoʊvɜr ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɪʃuː ɜr ˈkwɛsʧən/

  كلمة اليوم

  carrageen
المفضلات