having gray hair; gray, somewhat gray

listen to the pronunciation of having gray hair; gray, somewhat gray
الإنجليزية - التركية

تعريف having gray hair; gray, somewhat gray في الإنجليزية التركية القاموس.

grizzled
kırçıl
grizzled
kırlaşmış
grizzled
kır saçlı
grizzled
kır
grizzled
sızlan/ağla
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} grizzled
having gray hair; gray, somewhat gray
المفضلات