having a strong desire for success or achievement

listen to the pronunciation of having a strong desire for success or achievement
الإنجليزية - الإنجليزية
Ambitious
having a strong desire for success or achievement

  الواصلة

  ha·ving a strong de·sire for suc·cess or a·chieve·ment

  التركية النطق

  hävîng ı strông dîzayır fôr sıkses ır ıçivmınt

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ə ˈstrôɴɢ dəˈzīər ˈfôr səkˈses ər əˈʧēvmənt/ /ˈhævɪŋ ə ˈstrɔːŋ dɪˈzaɪɜr ˈfɔːr səkˈsɛs ɜr əˈʧiːvmənt/

  كلمة اليوم

  miscible
المفضلات