having a relationship with the thing named

listen to the pronunciation of having a relationship with the thing named
الإنجليزية - التركية

تعريف having a relationship with the thing named في الإنجليزية التركية القاموس.

related
bağlantılı
related
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

related
ilgili

Bilgisayarlarla ilgili iş yaparım. - I do work related to computers.

Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

related
ilişkili

Müzik ve ses çok ilişkilidir. - Music and sound are very related.

Galce, Kornişce ve Bretonca'nın hepsi yakından ilişkilidir. - Welsh, Cornish and Breton are all closely related.

related
alâkası olan
related
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
related
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

related
{s} akraba

İki adam akraba değildi. - The two men were not related.

Tom Mary ile akrabadır. - Tom is related to Mary.

related
{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

related
hikaye edilmiş
related
relate bağdaştır/anlat
related
akraba olan
الإنجليزية - الإنجليزية
related

Gun-related crime.

having a relationship with the thing named

  الواصلة

  ha·ving a re·la·tion·ship with the thing named

  التركية النطق

  hävîng ı rileyşınşîp wîdh dhi thîng neymd

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ə rēˈlāsʜənˌsʜəp wəᴛʜ ᴛʜē ˈᴛʜəɴɢ ˈnāmd/ /ˈhævɪŋ ə riːˈleɪʃənˌʃɪp wɪð ðiː ˈθɪŋ ˈneɪmd/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات