having a relationship with the thing named

listen to the pronunciation of having a relationship with the thing named
الإنجليزية - التركية

تعريف having a relationship with the thing named في الإنجليزية التركية القاموس.

related
bağlantılı
related
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

related
ilgili

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

related
ilişkili

İster inan ister inanma şeftali ve badem ilişkilidir. - Believe it or not, peaches and almonds are related.

Rusçada okşamak, sevgi ile bayağı gelincik sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler. - In Russian, the words for caress, endearment and least weasel are homonymous and possibly related etymologically.

related
alâkası olan
related
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
related
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

related
{s} akraba

Kediler kaplanlarla akrabadırlar. - Cats are related to tigers.

Onunla akraba mısınız? - Are you related to him?

related
{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

related
hikaye edilmiş
related
relate bağdaştır/anlat
related
akraba olan
الإنجليزية - الإنجليزية
related

Gun-related crime.

having a relationship with the thing named

  الواصلة

  ha·ving a re·la·tion·ship with the thing named

  التركية النطق

  hävîng ı rileyşınşîp wîdh dhi thîng neymd

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ə rēˈlāsʜənˌsʜəp wəᴛʜ ᴛʜē ˈᴛʜəɴɢ ˈnāmd/ /ˈhævɪŋ ə riːˈleɪʃənˌʃɪp wɪð ðiː ˈθɪŋ ˈneɪmd/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات